waarom aardwarmte

De vraag naar warmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met aardwarmte kunnen kassen duurzaam verwarmd worden. In Nederland neemt de warmte met gemiddeld 30°C per kilometer diepte toe. 

De proefboring

Niet eerder werd in Nederland geboord naar 4 km diepte voor de winning van aardwarmte. Er zijn in ons land veel geologische gegevens beschikbaar tot ongeveer 3 km diepte, vanwege de vele olie en gasboringen. Een proefboring naar 4 km diepte was de enige mogelijkheid om harde gegevens te verkrijgen over het potentieel van de Triaslaag.

Status

Vanaf juli 2019 is het eerste doublet van de aardwarmtebron Trias Westland operationeel. Twee jaar later, vanaf juli 2021 is de productiecapaciteit van Trias Westland uitgebreid met een tweede doublet. In totaal maken 56 aangesloten deelnemers bestaande uit 54 glastuinbouwondernemers, bloemenveiling Royal FloraHolland en 345 woningen in de Lier gebruik van aardwarmte van Trias Westland.

Iniatiefnemers

Vanaf juli 2019 is het eerste doublet van de aardwarmtebron Trias Westland operationeel. Twee jaar later, vanaf juli 2021 is de productiecapaciteit van Trias Westland uitgebreid met een tweede doublet. In totaal maken 56 aangesloten deelnemers bestaande uit 54 glastuinbouwondernemers, bloemenveiling Royal FloraHolland en 345 woningen in de Lier gebruik van aardwarmte van Trias Westland.

Deelnemers

49 Westlandse bedrijven nemen deel aan het project. Zij hebben een intentieovereenkomst getekend voor de afname van aardwarmte van Trias Westland.  

Financiering

Bekijk hier wie verantwoordelijk zijn voor de financiering van dit project.

Het projectteam

Het projectteam stelt zich graag aan u voor.

Partners

Via een overzicht kunt u zien wie de partners zijn van dit project.