Project

Uniek project boort op 4 kilometer diepte naar aardwarmte

De proefboring van Trias Westland is een uniek aardwarmteproject. Niet eerder in Nederland werd geboord naar 4 kilometer diepte voor de winning van aardwarmte.  Deskundigen verschillen van mening over de mate waarin aardwarmte op die diepte economisch winbaar is. Er zijn in Nederland veel geologische gegevens beschikbaar vanwege de vele olie en gasboringen. Deze hebben echter veelal betrekking op een diepte tot ongeveer 3 km. Een proefboring is daarom de enige mogelijkheid om harde gegevens te verkrijgen over het potentieel van de Trias.

De proefboring gaat gepaard met een uitgebreid onderzoeksprogramma dat een goed beeld moet opleveren van de geothermische kwaliteit van het Triasreservoir en het Onderkrijt . Op basis daarvan kunnen vervolgens ook elders Triasprojecten gerealiseerd worden en Onderkrijtproject worden geoptimaliseerd. Trias Westland werkt daarom nauw samen met geologisch adviseurs en kennisinstellingen.

#