Waarom aardwarmte

drone beeld Trias Westland

Warmte uit eigen bodem

De vraag naar warmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met aardwarmte kunnen kassen duurzaam verwarmd worden. In Nederland neemt de warmte met gemiddeld 30°C per kilometer diepte toe. De bodem bevat erg veel sedimentlagen die water bevatten en goed doorlatend zijn, waardoor het hete water vanuit de diepte omhoog gepompt kan worden. Dit water kan gebruikt worden om de kassen mee te verwarmen. Het afgekoelde water gaat via een tweede put terug de bodem in en wordt door de aardkern weer opgewarmd. 

doorsnee aarde

Aardwarmte: duurzaam en concurrerend

  • Benutting van aardwarmte is noodzakelijk voor eenbrede verduurzaming van de energievoorziening van de glastuinbouw.
  • Aardwarmte ‘voor iedereen’ is van groot belang voor stabiele en concurrerende energiekosten en het kunnen afzetten van topproducten op de internationale markt (license to produce) . Aansluiting op geothermie kan een aantrekkelijke vestigingsvoorwaarde vormen en bijdragen aan een gezonde toekomst voor de Greenport Westland.
  • Warmtenetten, gekoppeld aan duurzame bronnen of (rest)warmte uit industriële processen, bieden een duurzaam alternatief voor de huidige traditionele praktijk van warmte uit aardgas.