De Proefboring

De Proefboringtrias-westland-techniek-doorsnee-aarde.png

De temperatuur op aarde neemt toe met de diepte. In Nederland neemt de warmte met gemiddeld 30°C per kilometer toe. Deze zogeheten aardwarmte kan getransporteerd worden met behulp van water.  In de ondergrond van Nederland zitten erg veel sedimentlagen die water bevatten en goed doorlatend zijn, waardoor het hete water vanuit de diepte relatief makkelijk omhoog gepompt kan worden.  Dit gebeurt met twee putten (doublet): een voor de aanvoer van warm water, een voor de afvoer van het afgekoelde water.

Er zijn maar heel weinig landen waar zoveel gegevens van de ondergrond beschikbaar zijn als in Nederland. Dit is een erfenis van de vele boringen en seismische metingen die zijn uitgevoerd voor de olie- en gaswinning. De meeste olie- en gasboringen gaan echter niet dieper dan 4 kilometer, waarder er weinig gegevens beschikbaar waren over het Trias. Zo was de doorlaatbaarheid van het gesteente nog onbekend. Met de proefboring van Trias Westland is vastgesteld of de praktijk aansluit bij de theorie.