De Proefboring

De Proefboringtrias-westland-techniek-doorsnee-aarde.png

De temperatuur op aarde neemt toe met de diepte. In Nederland neemt de warmte met gemiddeld 30°C per kilometer toe. Deze zogeheten aardwarmte kan getransporteerd worden met behulp van water.  In de ondergrond van Nederland zitten erg veel sedimentlagen die water bevatten en goed doorlatend zijn, waardoor het hete water vanuit de diepte relatief makkelijk omhoog gepompt kan worden. Bovendien zijn er maar heel weinig landen waar zoveel gegevens van de ondergrond beschikbaar zijn als in Nederland. Dit is een erfenis van de vele boringen en seismische metingen die zijn uitgevoerd voor de olie- en gaswinning. De meeste olie- en gasboringen gaan echter nog tot 4 kilometer diepte, waarder er weinig gegevens beschikbaar zijn over het Trias.

Met de proefboring wordt vastgesteld of de praktijk aansluit bij de theorie.  Is de proefboring succesvol, dan doen we een tweede boring naar het Trias om het doublet compleet te maken en de warmte daadwerkelijk te kunnen gaan winnen.