De proefboring

Trias Westland

Voor het eerst naar 4 km diepte

Niet eerder werd in Nederland geboord naar 4 km diepte voor de winning van aardwarmte. Er zijn in ons land veel geologische gegevens beschikbaar tot ongeveer 3 km diepte, vanwege de vele olie en gasboringen. Een proefboring naar 4 km diepte was de enige mogelijkheid om harde gegevens te verkrijgen over het potentieel van de Triaslaag. Deze laag op 4 km diepte is ca.250 miljoen jaar oud. Het klimaat was toen wereldwijd droog en warm en het zeeniveau nog relatief laag. Gedurende het Trias ontstonden veel nieuwe soorten, waaronder de eerste dinosauriërs. De temperatuur van het water in de Trias bedraagt circa 140 graden Celcius.

trias-westland-aardlagen.png

Onderzoeksprogramma

De proefboring gaat gepaard met een uitgebreid onderzoeksprogramma naar de geothermische kwaliteit van het Triasreservoir en het Onderkrijt. Op basis daarvan kunnen wellicht ook elders Triasprojecten gerealiseerd worden en Onderkrijtproject worden geoptimaliseerd.

Twee scenario's

Om het (financiële) risico van de proefboring te beperken, is gekozen voor het uitvoeren van een combinatieboring. Dit betekent dat in eerste instantie geboord is naar de Onder Krijtlaag op een diepte van 2 a 3 km. Na onderzoek van deze laag is doorgeboord naar de Triaslaag op 4 km diepte.

status van het project

Lees meer over de huidige status