Status

Trias Westland realiseert een geothermieproject op ca. 2,3 kilometer diepte. Dit is de Onder Krijtlaag waaruit ook de andere Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen.  In februari 2018 bleek de Triaslaag op 4 km diepte op deze locatie niet geschikt voor rendabele warmtewinning. De laag daarboven - de Onder Krijtlaag en meer specifiek het Delftzandsteen - is juist zeer geschikt om water rond te pompen. 

Schat aan informatie
De boorkern die naar boven is gehaald en de metingen die diep in het gat zijn uitgevoerd, bieden een schat aan informatie over de bodem in Westland. Met deze informatie kunnen de plannen om de energievoorziening in de glastuinbouw te verduurzamen verder geconcretiseerd worden. De aandeelhouders HVC, Capturam en Royal FloraHolland zijn positief over de mogelijkheden voor de verdere benutting van warmte uit de Onder Krijtlaag. Dit biedt goede mogelijkheden op weg naar een aardgasvrije energievoorziening in Westland.