Status

Trias Westland 2
Op 12 juni jongstleden is de reis naar 2,3 kilometer diepte gestart met de boring naar de tweede aardwarmtebron. Dankzij de uitbreiding van Trias Westland kan nog eens 100 hectare van 30 glastuinbouwondernemers, duurzaam worden verwarmd. Ook 345 woningen in de wijk Liermolen worden straks verwarmd via deze aardwarmtebron. Het gebruik van aardwarmte leidt tot fors minder CO2-uitstoot.  De aan Trias Westland verbonden glastuinbouwbedrijven die geen gebruik konden maken van de warmte van het eerste doublet, krijgen door deze ontwikkeling nu ook toegang tot duurzame warmte. De tweede aardwarmtebron kan na een succesvolle welltest naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 in bedrijf worden genomen.  

Trias Westland 1
Trias Westland heeft een geothermieproject op ca. 2,3 kilometer diepte gerealiseerd. Dit is de Onder Krijtlaag waaruit ook de andere Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen.  In februari 2018 bleek de Triaslaag op 4 km diepte op deze locatie niet geschikt voor rendabele warmtewinning. De laag daarboven - de Onder Krijtlaag en meer specifiek het Delftzandsteen - is juist zeer geschikt om water rond te pompen. 

Schat aan informatie
De boorkern die naar boven is gehaald en de metingen die diep in het gat zijn uitgevoerd, bieden een schat aan informatie over de bodem in Westland. Met deze informatie kunnen de plannen om de energievoorziening in de glastuinbouw te verduurzamen verder geconcretiseerd worden. De aandeelhouders HVC, Capturam en Royal FloraHolland zijn positief over de mogelijkheden voor de verdere benutting van warmte uit de Onder Krijtlaag. Dit biedt goede mogelijkheden op weg naar een aardgasvrije energievoorziening in Westland.