Trias Westland

Met een onderzoeksboring op 4 kilometer diepte en twee geothermiebronnen op 2,3 kilometer is Trias Westland een uniek aardwarmteproject. De duurzame warmte gebruiken 56 aangesloten kwekers voor telen van groente, fruit, planten en bloemen, Royal FloraHolland en 345 woningen in de Lier. Een groot deel van het warmtenet van Trias Westland fungeert als hoofdleiding binnen Warmtesysteem Westland (WSW), het regionaal geplande warmtenet in het Westland.

hoe werkt aardwarmte kassen
Partner

is een initiatief van