Projectteam

Peter van der Burg
VGM-manager: veiligheid, gezondheid en milieu. Heeft voor het totale project – van civiele voorbereiding tot exploitatie – de risico’s in kaart gebracht en een zorgsysteem opgesteld, inclusief VGM-procedures. Iedereen die aan het project meewerkt, ook onderaannemers, moet zich aan deze procedures houden. Peter voert de controles op de projectorganisatie uit, schakelt daarbij externe deskundigen in en werkt nauw samen met de projectmanagers van Trias Westland. Hij heeft 27 jaar ervaring als veiligheidskundige in de olie- en gasindustrie, energiecentrales en andere geothermieprojecten. 

 

 

Knipsel.PNGOlaf Bresser
Projectmanager met een coördinerende rol tussen de verschillende disciplines binnen de realisatie van het project. Olaf heeft meer dan 20 jaar ervaring in projecten in de power-, olie- en gasindustrie, waar hij onder meer werkte als projectmanager voor zowel on- als offshore installaties. 

Han van Gorp
Verantwoordelijk voor de bovengrondse installaties en het onderhoud van het gebouw waarin de installaties (o.a.) pompen staan.Ervoor zorgdragen dat het gebouw aan alle kwaliteitseisen voldoet, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en geluid. Heeft als taak het ontwerp waar mogelijk te optimaliseren en geeft leiding aan het projectteam tijdens de bouw-, commissioning en inbedrijfstellingsfase. Han heeft meer dan 30 jaar ervaring in de olie- en gasindustrie, waar hij onder meer werkte als projectmanager en consultant.  Zet zijn kennis over o.a. processen, utilities, werkplannen en veiligheid nu graag in voor dit geothermieproject.

Ton Sels-1 (2).jpgTon Sels
Omgevingsmanager Trias Westland. Door tijdig in gesprek te gaan met de ‘omgeving’ kunnen problemen tijdens de uitvoering worden voorkomen. Overlast is soms niet vermijdbaar, maar kan met gerichte maatregelen wel worden beperkt. Ton heeft veel ervaring met de lokale dynamiek, beschikt over een groot netwerk in het Westland. Contact: ton.sels[at]capturam.nl

Michiel KerstensMichiel Kerstens
Verantwoordelijk voor het high level risicomanagement en de verzekeringen. Stelt met het team de top risico’s voor het project vast en houdt deze en nieuwe risico’s en ontwikelingen in de gaten. Hierbij wordt gelet op zowel de betekenis van deze risico’s voor het project zelf, zoals kosten en tijdige oplevering, alsook risico’s en overlast voor de omgeving. Sluit daarnaast adequate verzekeringen voor het project en de installaties af en handelt eventuele schades en schadeclaims af. Michiel heeft ruim acht jaar ervaring op het gebied van risicomanagement en verzekeringen in de financiële-, energie- en afvalsector.

GetPersonaPhoto.jpg

Marjolein Lokhorst
Communicatieadviseur Trias Westland. Verzorgt de communicatie met o.a. de deelnemers, omwonenden en het brede publiek over dit project; van e-mailnieuwsbrieven tot informatiebijeenkomsten. Heeft ervaring met communicatieadvies en tekst over duurzame energie,  omgevingscommunicatie warmtenetten en installaties. Contact: m.lokhorst[at]hvcgroep.nl

Marco van SoerlandMarco van Soerland
Als directeur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit project. Organiseert alles wat nodig is om zo snel mogelijk te kunnen starten met de realisatie, borgt een goede realisatie en exploitatie. Belangrijk hierbij is overzicht en het goed op elkaar afstemmen van de belangen van de deelnemende ondernemers, de techniek, de financiering en allerlei juridische zaken. Draagt het motto ‘voor en door glastuinbouwondernemers’ sterk uit. Marco heeft een technische achtergrond en werkt sinds 2001 aan de ontwikkeling van duurzame warmtenetten. Contact: info[at]triaswestland.nl

Nico Tielens
Exploitatiemanager. Met het oog op een ongestoorde productiefase zorgt Nico voor o.a. het kwaliteits-, veiligheids- en milieubeheer van de geothermieputten en de installaties in het warmteoverdrachtstation. Ook houdt hij zich bezig met de inrichting van het handelsplatform, waarop de aangesloten telers warmte kunnen verhandelen. Nico heeft tien jaar ervaring als operations manager in de gasindustrie en was ook betrokken bij het ontwerp van nieuwe stations. Hij werkt nu bij HVC als operations manager geothermie.

.

Floris VeegerFloris Veeger
Verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het doublet. Met geologen, het boorteam en alle leveranciers gaan we in 2017-2018 de diepe Triaslaag aanboren, testen en analyseren en indien mogelijk exploiteren. Floris is gedetacheerd vanuit Hydreco Geomec en trots om deel te zijn van dit team, dat als eerste in Nederland op vier kilometer diepte water van meer dan 140ºC probeert te winnen. Floris heeft een mijnbouwkundige achtergrond, heeft een adviesbureau voor geothermie en werkte o.a. mee aan het aardwarmteproject Vierpolders.

Stijn WolterinkStijn Wolterink
Verantwoordelijk voor de overkoepelende projectplanning en helpt mee in de technische ontwikkeling van het warmtenet en de implementatie van het warmte-handelsplatform. Onderhoudt tevens contact met de deelnemers over hun warmteleveringsovereenkomst. Heeft een achtergrond op het gebied van werktuigbouwkunde en Sustainable Energy Technology. Contact: stijn[at]triaswestland.nl