Projectteam

Wij stellen het projectteam graag aan u voor.

 

drone beeld Trias Westland

Peter van der Burg

VGM-manager: veiligheid, gezondheid en milieu. Heeft voor het totale project – van civiele voorbereiding tot exploitatie – de risico’s in kaart gebracht en een zorgsysteem opgesteld, inclusief VGM-procedures. Iedereen die aan het project meewerkt, ook onderaannemers, moet zich aan deze procedures houden. Peter voert de controles op de projectorganisatie uit, schakelt daarbij externe deskundigen in en werkt nauw samen met de projectmanagers van Trias Westland. Hij heeft 27 jaar ervaring als veiligheidskundige in de olie- en gasindustrie, energiecentrales en andere geothermieprojecten. 

Peter_vd_Burg_1

Olaf Bresser

Projectmanager met een coördinerende rol tussen de verschillende disciplines binnen de realisatie van het project. Olaf heeft meer dan 20 jaar ervaring in projecten in de power-, olie- en gasindustrie, waar hij onder meer werkte als projectmanager voor zowel on- als offshore installaties. 

Olaf

Michiel Kerstens

Verantwoordelijk voor het high level risicomanagement en de verzekeringen. Stelt met het team de top risico’s voor het project vast en houdt deze en nieuwe risico’s en ontwikelingen in de gaten. Hierbij wordt gelet op zowel de betekenis van deze risico’s voor het project zelf, zoals kosten en tijdige oplevering, alsook risico’s en overlast voor de omgeving. Sluit daarnaast adequate verzekeringen voor het project en de installaties af en handelt eventuele schades en schadeclaims af. Michiel heeft ruim acht jaar ervaring op het gebied van risicomanagement en verzekeringen in de financiële-, energie- en afvalsector.

trias-westland-michiel-kerstens

Marjolein Lokhorst

Communicatieadviseur Trias Westland. Verzorgt de communicatie met o.a. de deelnemers, omwonenden en het brede publiek over dit project; van e-mailnieuwsbrieven tot informatiebijeenkomsten. Heeft ervaring met communicatieadvies en tekst over duurzame energie,  omgevingscommunicatie warmtenetten en installaties. Contact: m.lokhorst@hvcgroep.nl

 

GetPersonaPhoto

Marco van Soerland

Als directeur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit project. Organiseert alles wat nodig is om zo snel mogelijk te kunnen starten met de realisatie, borgt een goede realisatie en exploitatie. Belangrijk hierbij is overzicht en het goed op elkaar afstemmen van de belangen van de deelnemende ondernemers, de techniek, de financiering en allerlei juridische zaken. Draagt het motto ‘voor en door glastuinbouwondernemers’ sterk uit. Marco heeft een technische achtergrond en werkt sinds 2001 aan de ontwikkeling van duurzame warmtenetten. Contact: info@triaswestland.nl

trias-westland-marco-van-soerland

Nico Tielens

Exploitatiemanager. Met het oog op een ongestoorde productiefase zorgt Nico voor o.a. het kwaliteits-, veiligheids- en milieubeheer van de geothermieputten en de installaties in het warmteoverdrachtstation. Ook houdt hij zich bezig met de inrichting van het handelsplatform, waarop de aangesloten telers warmte kunnen verhandelen. Nico heeft tien jaar ervaring als operations manager in de gasindustrie en was ook betrokken bij het ontwerp van nieuwe stations. Hij werkt nu bij HVC als operations manager geothermie.
 

Nico_Tielens

Gerrit Schurink

Boormanager. Verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het tweede doublet. Van de GRE (glasfiber epoxy-toepassing) tot aan het putontwerp. Gerrit zorgt dat alle details rondom een boring samenkomen met als doel een voorspoedige boring naar de aardwarmtebron. 

20200622_132105_kleinv3

Stijn Wolterink

Verantwoordelijk voor de overkoepelende projectplanning en helpt mee in de technische ontwikkeling van het warmtenet en de implementatie van het warmte-handelsplatform. Onderhoudt tevens contacten met de deelnemers over hun warmteleveringsovereenkomst. Heeft een achtergrond op het gebied van werktuigbouwkunde en Sustainable Energy Technology. Contact Stijn@triaswestland.nl. 

trias-westland-stijn-wolterink