Tuinders tekenen voor deelname Trias Westland

Woensdagmiddag 6 juli hebben de deelnemers van Trias Westland hun handtekening gezet, want een nieuwe mijlpaal in het project is bereikt. Deelname aan het project betekent dat deze tuinbouwbedrijven voor ten minste 15 jaar warmte gaan afnemen en direct (mede)eigenaar worden in Trias Westland B.V. Ruim 45 tuinders hebben zich verbonden aan het project. Ze vertegenwoordigen samen meer dan 28 MW aan warmte.

Door dit gezamenlijk commitment is het (financieel) mogelijk geworden om aardwarmte op 4 km diepte te gaan winnen en te leveren aan de deelnemende glastuinbouwbedrijven en andere gebouwen, zoals de veilinggebouwen van Royal FloraHolland. Met het zetten van handtekeningen en het gezamenlijk heffen van het glas is deze samenwerking op ceremoniële wijze bekrachtigd.

Feestelijke bijeenkomst
De feestelijke bijeenkomst kende twee delen. Voor de pauze lichtte Trias Westland directeur Marco van Soerland de deelnemers in over de voortgang van het project. Hij nam de aanwezigen mee in een reis, die zijn oorsprong in 2008 kent, naar de start van de boring begin 2017. Hij feliciteerde de aanwezigen met hun project.
De Europese aanbestedingen zijn in volle gang. Ook is de boorlocatie bekend (bedrijfslocatie van firma Wesstein aan de Lange Broekweg 70). In september wordt financial close verwacht en kan de realisatie starten.

Bij het tweede deel waren ook andere gasten aanwezig, waaronder de vertegenwoordigers van de initiatief nemende partijen, Westland Infra, HVC en Royal Flora Holland, financiers, een aantal omwonenden en de pers. Marco van Soerland vertelde over het project Trias Westland en de bereikte mijlpaal, waarna Frank Binnekamp (directeur bij Westland Infra) inging op de energietransitie in het Westland. Hij vertelde over de te nemen stappen in de energietransitie en herkende in de Westlandse ondernemers de bouwstenen van een intelligent, decentraal en duurzaam energiesysteem in de regio.
Tenslotte vertelde Wethouder Duijvestijn van de Gemeente Westland over de impact en noodzaak van het unieke aardwarmte project in zijn gemeente. Hij vertelde trots te zijn dat Trias Westland weer een voorbeeld is hoe innovatieve ondernemers grote energiebesparende stappen nemen en de Greenport weer op de kaart zetten.

Na de drie sprekers zetten de deelnemers hun handtekening rondom het Trias Westland-logo en kregen zij een grote info-graphic mee.

Meer informatie over Trias Westland.

Foto: Erik Roozenburg