25 juli 2023

Groot onderhoud uitgevoerd

 “Er ligt nu een mooi plan voor de drie- en vierjaarlijkse (her) keuringen”.

Binnen een periode van twee weken is op de geothermielocatie Trias Westland groot onderhoud uitgevoerd, waarbij de gehele installatie buiten bedrijf werd gesteld en er dus sprake was van een totaalstop. Met de telers die warmte afnemen is dit zorgvuldig afgestemd. Voor de woonwijk die afhankelijk is van de aardwarmte van Trias Westland werden hulpunits geplaatst om ervoor te zorgen dat ze warmte geleverd kregen.

Groot onderhoud Trias Westland

Totaal stop

Pieter Swager, Maintenance Engineer afdeling Opwek, kijkt tevreden terug op het verloop van de werkzaamheden. Hij was eerder actief bij de afvalenergiecentrale van HVC in Alkmaar als assetbeheerder. Voorheen heeft hij zelf als stopleider samen met zijn collega’s stops in Alkmaar gemanaged. Die ervaring kwam hem nu goed van pas. “De samenwerking binnen het stopteam onderling en met de externe partijen verliep heel goed. De maandag dat we begonnen liepen er meteen 67 mensen op het terrein. Dat was wel even wennen voor een site waar normaliter geen dagelijks buitenfirma’s komen, maar iedereen wist wat ‘ie moest doen. Dus dat leidde niet tot problemen.”

Positieve herkeuring

Het onderhoud was nodig omdat apparatuur onder druk na vier jaar weer een herkeuring moet krijgen. “Daarvoor hebben we nauw en goed samengewerkt met externe partij’en”, zegt Pieter. “Zonder positieve herkeuring mag de installatie niet draaien. Sommige onderdelen zijn tijdens het onderhoud meteen gekeurd.  “We hebben in de stop complete notitieblokken aan vergunningen weggeschreven en plannen gemaakt waar we ook de komende jaren mee vooruit kunnen”, vertelt Pieter . “Er staat nu een plan voor het onderhoud van de installatie op papier. Dat draaiboek kan elk moment weer gebruikt worden.” 

Veiligheid

Bij alle werkzaamheden stond veiligheid op één. Pieter: “Voor jezelf en je omgeving is het belangrijk dat je veilig thuis komt , we hadden voortdurend een toezichthouder rondlopen en hebben de samenwerkende partijen vooraf ook op de hoogte gesteld van de regels die het werken op deze locatie met zich mee bracht. Voor, tijdens en na afname van het werk  spraken we elkaar aan op (onveilig) situaties of gedrag en ondersteunde elkaar bij werkzaamheden die specifieke  aandacht en kennis vereist.  Alles is goed en zonder ongevallen verlopen.”

Wat is er gebeurd?

“Je kijkt eigenlijk naar alles, kleppen, leidingen, pompen, waar nodig vervang je ze. Zoals gebeurde met drukslangen en sommige motoren die nieuwe lagers hebben gekregen. Alle pompen en filters zijn nagekeken en vervangen, diverse software updates zijn uitgevoerd en er vond een putreparatie plaats.” Pieter vult enthousiast nog aan hoe precies het werkje was om de platen voor de warmtewisselaar te vervangen.  De SCIOS-keuringen van gasverbrandingstoestellen kunnen afgerond worden als de installatie in bedrijf is.” Herkeuring geschiedt door een zogeheten notified body. Dat is een door de overheid aangewezen keurings- of testinstituut dat moet testen of producten en apparaten aan de daarvoor geldende richtlijnen voldoen. De komende weken worden de laatste onderhouds- en keuringswerkzaamheden afgerond.