Aardwarmte een goed alternatief voor fossiele brandstof

Interview met Roy van der Knaap, KP Holland.

Interview met Roy van der Knaap van KP Holland

“Duurzaamheid is een van onze kernwaarden en een duurzame energievoorziening is dus een logische stap. Aardwarmte is in mijn optiek een van de weinige alternatieven voor fossiele brandstof. Het project Trias Westland past dan ook heel goed bij ons bedrijf en onze filosofie. We zijn er enthousiast en vol overtuiging ingestapt.” Aan het woord is Roy van der Knaap, manager energie en techniek bij KP Holland. Hij legt uit waarom het bedrijf de intentieovereenkomst tekende voor de afname van aardwarmte uit het Triasproject.

Familiebedrijf KP Holland levert wereldwijd vernieuwende jonge en bloeiende planten: Kalanchoë, Spathiphyllum en Curcuma. Het vooruitstrevende bedrijf groeide in ruim 65 jaar tijd uit tot een wereldwijde speler op het gebied van het afkweken van bloeiende planten en de ontwikkeling van nieuwe rassen. Die combinatie van de disciplines Breeding en Growing binnen één onderneming is uniek én waardevol: productkennis en marktkennis bevinden zich onder één dak. KP Holland biedt werk aan 120 vaste medewerkers, verdeeld over vijf locaties in Naaldwijk, De Lier en Maasland.

Kansen benutten
Roy van der Knaap vertelt dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt binnen de bedrijfsvoering. “Dat kan eigenlijk ook niet anders: wij brengen groene, natuurlijke producten bij de mensen thuis. Daar is zorg voor het milieu in onze ogen onlosmakelijk mee verbonden. Waar mogelijk proberen wij daarom zo duurzaam mogelijk te telen en de nieuwe kansen die op dat vlak liggen, optimaal te benutten.”

Aardwarmte is volgens Van der Knaap een aantrekkelijke optie voor de glastuinbouw. Ook nu de gasprijs historisch laag is. “We moeten hoe dan ook minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen”, betoogt hij. “Die voorraad is eindig, het is slecht voor het klimaat en gezien de huidige wereldwijde ontwikkelingen kan de levering wel eens onzeker worden. En van de alternatieve energiebronnen sluit aardwarmte vooralsnog het beste aan bij de glastuinbouw.”

Professionele partijen
Het initiatief van Trias Westland sprak de ondernemers van KP Holland direct aan. Van der Knaap vertelt dat het voorstel grondig is doorgerekend en dat die rekensom positief uitpakte. “Natuurlijk was het bij de hogere gasprijs van voorheen nog interessanter. Maar met het oog op de huidige subsidies én op de steeds strengere emissienormen, blijft het een goede keuze.”

Hij tekent erbij aan dat het een prettige gedachte is dat het complexe project in handen ligt van professionele partijen. “Het is niet bepaald iets dat je als ondernemer er even bij doet. Nu wordt de kar getrokken door drie grote bedrijven met heel veel kennis en kunde in huis. Voor een project met dit aantal afnemers is het goed dat een externe partij zoals Trias Westland de afspraken maakt en de risico’s op zich wil nemen.”

Plafondtarief
Van der Knaap toont zich tevreden over de opzet van het project. “Als deelnemer worden wij nauw betrokken bij de ontwikkeling en wij worden mede-eigenaar zonder zelf te hoeven investeren. Het tarief is gebaseerd op de kosten, waaronder een redelijke vergoeding voor het risicokapitaal. Daarnaast is er sprake van een ‘plafondtarief’ en dat geeft dus een stuk zekerheid.” Natuurlijk had de manager van KP Holland graag gezien dat een aantal variabelen nu al bekend was. De werkelijke kostprijs en de hoeveelheid warmte die geleverd gaat worden, staan immers nog niet vast. “Maar ik snap dat Trias Westland die gegevens simpelweg nog niet kan verstrekken. Dat is niet anders.”

Van der Knaap is een trouwe bezoeker van de informatiebijeenkomsten die Trias Westland organiseert en is ook daarover goed te spreken. “We worden er bijgepraat over de actuele stand van zaken en onderwerpen als het kostprijsmodel en het eigenaarschap worden er helder uitgelegd.”

Aanpassingen
Roy van der Knaap kijkt uit naar de resultaten van de proefboringen. Dan moet blijken of de Triaslaag geschikt is voor het winnen van aardwarmte of dat alleen de Onderkrijtlaag geschikt is. “Wanneer er meer duidelijk is, kunnen wij beginnen met de aanpassingen binnen ons bedrijf. Het verwarmingssysteem moet voor het aardwarmteproject namelijk een continue lage retourtemperatuur kunnen realiseren. Maar eerst die proefboring maar eens afwachten…”