Aanmelden kan nog, maar wacht niet te lang

Interview met Marco van Soerland, directeur Trias Westland.

Marco van Soerland, directeur Trias Westland

65 kwekers tekenden de overeenkomst waarmee zij de intentie uitspraken om mee te doen met het Triasproject van Trias Westland. Directeur Marco van Soerland vertelt dat vrijwel alle kwekers nu overgaan tot ondertekening van de daadwerkelijke overeenkomst. “En degenen die niet tekenen, kunnen dat niet omdat zij tussen twee andere geothermie-initiatieven zitten en noodgedwongen in de wachtstand staan. De belangstelling voor het project was groot en is dat dus ook gebleven.”

Marco van Soerland verwacht in april rond te zijn met alle partijen. Hij vertelt dat nieuwe deelnemers nog welkom zijn, maar dat haast geboden is. “Vooral in het gebied Bospolder zijn verschillende kwekers in een later stadium aangehaakt. Aanmelden kan nog steeds, maar we starten op korte termijn met het uitwerken van de verschillende scenario’s en daarvoor is het nodig dat wij weten welke ondernemers mee willen doen.”

Pas na de proefboring is duidelijk hoeveel warmte er beschikbaar komt. Is de Triaslaag geschikt, dan kunnen 30 tot 50 kwekers worden aangesloten. Is dat niet het geval, dan wordt een Onderkrijtproject gerealiseerd en kunnen 20 tot 30 kwekers gebruikmaken van de aardwarmte. In beide scenario’s worden de meest economische aansluitingen het eerst gerealiseerd. Kwekers die het dichtst bij de boorlocatie liggen en van wie de buren ook
meedoen, maken daarom de grootste kans.

Aanbesteding
Voordat de proefboring verricht kan worden, staat er nog heel wat te gebeuren. Van Soerland vertelt dat de Europese aanbesteding in volle gang is. Op korte termijn selecteert Trias Westland uit de aanmeldingen maximaal vijf partijen die een offerte mogen uitbrengen, waarna in juni of juli de opdracht gegund wordt. “In augustus willen we dan de financiering ook helemaal rond hebben, zodat we in het najaar met de uitvoering van het project kunnen starten. De bovengrondse installatie wordt door het Duitse bedrijf Gecco ontworpen. Zij hebben ervaring met een project als dat van ons, waarbij we hopen op water van ongeveer 140 graden Celcius.”

Spannende tijden
Wanneer alles volgens planning verloopt, zal rond de jaarwisseling de boortoren verrijzen. Dan breken spannende tijden aan: in april moet duidelijk worden of de Triaslaag geschikt is. Van Soerland vervolgt: “In de zomer is dan het doublet gereed: twee boringen voor enerzijds de aanvoer van warm water en anderzijds de afvoer van afgekoeld water. Verder leggen we rond die tijd het tien kilometer lange warmtenet aan. Voor het stookseizoen van 2017 kunnen we dan de eerste aansluitingen realiseren en per 1 januari 2018 het volledige project opleveren.”

Klaar voor de toekomst
Het bijzondere van het Triasproject is volgens directeur Marco van Soerland dat ondernemers een enorme stap voorwaarts kunnen maken, zonder de focus op het eigen bedrijf te verliezen. “Zij hoeven geen geld, tijd en energie te investeren, maar worden wel eigenaar en creëren nieuwe, interessante kansen. Op de eerste plaats realiseren zij een duurzame energievoorziening. Daarnaast ontstaan er mogelijkheden voor een tweede doublet, het optimaliseren van wkk-warmte en het gezamenlijk opwekken of inkopen van energie uit andere bronnen. Gebruikmaken van aardwarmte betekent bovendien dat je als ondernemer klaar bent voor de toekomst. Je bent immers minder afhankelijk van de gasprijs en de energiebelasting en je draagt bij aan de reductie van de CO2-uitstoot. Zo heb je dus meer dan alleen financieel voordeel!”

Goed geluisterd
Trias Westland heeft bij de vormgeving van het project goed geluisterd naar de wensen van de deelnemers. Of zoals Van Soerland dat verwoordt: “Wij hebben het zo ontwikkeld zoals de deelnemers dat zelf ook zouden hebben gedaan. Alleen bij ons hoeven de deelnemers geen eigen vermogen in te brengen, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld en krijgen na aflossing van de leningen de zeggenschap over het aardwarmtebedrijf. De initiatiefnemers – Royal FloraHolland, HVC en Westland Infra – zijn het project niet gestart om de wereld te veroveren met geothermie, maar primair om de glastuinbouw als sector en het Westland specifiek te versterken. Daarmee kun je dit gerust een unieke samenwerking noemen!”