Nieuws

#
18 jul. 2019 17:01
In het Klimaatakkoord van 28 juni jongstleden is het Warmte Systeem Westland benoemd.
#
13 jun. 2019 16:06
Het aardwarmtedoublet – de productie- en injectieput – is geboord, de welltest is uitgevoerd en het pompgebouw is gereed voor levering. Toch is de…
#
11 jun. 2019 13:43
De deelnemersbijeenkomst op 7 mei jongstleden stond in het teken van het treffen van de laatste voorbereidingen voor de start van de levering van…
#
18 mrt. 2019 16:40
Het projectteam is bezig met de laatste boringen en het aansluiten van de afnemers.
#
15 mrt. 2019 13:34
In december is alle bestaande deelnemers van Trias Westland gevraagd naar hun interesse in het meefinancieren op het tweede doublet. Er is goed nieuws…