1 juli 2021

“We gaan straks 750 kuub aan zout water rondpompen en dat is een bijzonder gegeven.”

"De exploitatie van Trias Westland gaat heel goed. We draaien op 15 juli aanstaande bijna 2 jaar continu zonder grote problemen”,  vertelt Nico Tielens (exploitatiemanager) trots. Met een hoge uptime en een bron die permanent aanstaat is de installatie voor de uitbreiding en onderhoudswerkzaamheden medio juni tijdelijk uit bedrijf genomen.  

Het is vervolgens een ‘race tegen de klok’ en een uitdaging om in een korte periode met 30 man alle werkzaamheden goed uit te voeren. De onderhoudswerkzaamheden zijn tegelijkertijd met de uitbreiding van de installatieonderdelen voor het tweede doublet ingepland. Een grotere ontgasser, extra filterunits, pompen, warmtewisselaar en een tweede wkk-installatie. Om de werkzaamheden zo efficient mogelijk uit te voeren hebben we ook werkzaamheden in de nacht uitgevoerd met als doel een zo kort mogelijke periode uit bedrijf te zijn." 

210614_-36

Inbedrijfname

Vanaf begin juli is de installatie weer in bedrijf gesteld. Geleidelijk aan wordt het debiet opgevoerd en maakt ook de nieuwe aardwarmtebron onderdeel uit van het proces en circuit. “Op basis van het opstartplan en de warmtevraag van onze deelnemers, schalen we geleidelijk op vanuit het proefbedrijf naar een volledige exploitatie na de zomer. De zomer is de ideale periode om Trias Westland op te starten, dan is de warmtevraag laag en kan de uitbreiding in de opvoerfase goed in bedrijf komen. De vertaling van het idee naar het concept en de praktijk zal zich nu gaan bewijzen”, aldus Nico. Na de bouwvak worden de warmtewisselaars van de deelnemers aangesloten op het warmtenet en in bedrijf genomen om uiteindelijk te groeien naar 56 deelnemers inclusief 345 woningen in de Lier. 

210614_-02

Productiecapaciteit

Met het tweede doublet in bedrijf wordt de productiecapaciteit van Trias Westland verhoogd van 24 MWth naar ruim 40 MWth. "We gaan straks 750 kuub aan zout water rondpompen en dat is een bijzonder gegeven", aldus Nico. "Met de uitbreiding hebben we meer flexibiliteit en 2 units om in exploitatie te blijven. We hebben het afgelopen jaar een tweede gebouw op de locatie geplaatst waarin twee wkk’s zijn opgesteld. Door het vrijgekomen gas uit de putten zelf te verstoken in de wkk’s wordt hiermee de benodigde elektriciteit voor de installaties zelf opgewekt. De eerder in gebruik zijnde ketel is nu een back-up unit geworden die met een aansluiting op het gasnet ook kan dienen voor aansluitingen zoals de gebouwde omgeving."