19 november 2019

Warmtenet Trias Westland in Naaldwijk breidt uit dankzij boring van 600 meter

Warmtenet Trias Westland in Naaldwijk breidt uit dankzij boring van 600 meter

Het warmtenet van Trias Westland in Naaldwijk breidt verder uit. Elf kranen waren er nodig om zeshonderd meter aan warmteleidingen op een diepte van twintig meter onder de Provinciale Weg N222, de Blakervaart en gedeeltelijk onder het recreatiegebied van de Wollebrand door te trekken. De speciale boring is uitgevoerd zodat de aanleg van het warmtenet het recreatiepark en de natuur zo min mogelijk aantast. De warmteleiding is geleidelijk aan ingetrokken, net vanuit de juiste intredehoek en na zo’n 6 uur succesvol afgerond.
 

Bij het recreatiegebied de Wollebrand verdwijnt aan de Broekpolderweg de leiding in de grond om er bij de Kasteelweg weer uit te komen. Er worden twee leidingen, een aanvoer- en retourleiding, aangelegd. Op vrijdag 22 november vindt de tweede boring plaats en wordt de retourleiding ingetrokken. Na het intrekken van deze tweede leiding kan na de realisatie van het tracé op het Royal FloraHolland terrein de aansluiting worden gemaakt met het reeds aangelegde warmtenet van Trias Westland.

Trias_Westland_boring_31

Uitbreiding

Dankzij de succesvolle boring het warmtenet langs de Wollebrand ligt de weg vrij nieuwe aansluitingen te realiseren bij deelnemers die nu nog niet zijn aangesloten op aardwarmtebron Trias 1. Zij worden straks aangesloten bij een nog te realiseren tweede aardwarmtebron: Trias 2. Door in de toekomst gebruik te maken van aardwarmte verduurzamen de aangesloten glastuinbouwondernemers hun bedrijfsvoering fors. Nu hebben zij nog eigen duurzame installaties die warmte leveren.