Voldoende interesse participatie 2e doublet Trias Westland

In december is alle bestaande deelnemers van Trias Westland gevraagd naar hun interesse in het meefinancieren op het tweede doublet. Er is goed nieuws te melden!

Er is voldoende belangstelling getoond voor de financiële participatie in de ontwikkeling van het tweede doublet om de juridische uitwerking te starten. In samenwerking met de geïnteresseerde deelnemers wordt de financiële participatie inhoudelijk nu verder uitgewerkt. Dit proces verloopt parallel aan de doorontwikkeling en het organiseren van de financiering voor het tweede doublet wat naar alle waarschijnlijkheid in juni gereed komt.