11 januari 2022

Trias Westland: weer in bedrijf

Trias Westland is weer in bedrijf, zowel het eerste als tweede doublet. De aardwarmtewinning van Trias Westland in Naaldwijk is vanaf woensdag 22 december jongstleden gefaseerd opgestart. We zijn verheugd te kunnen melden dat we de volledige warmtecapaciteit kunnen bieden aan alle aangesloten glastuinbouwondernemers.

210614_-22

Van onderzoek naar opstart

Het technisch herstel van de installatie heeft tijd gekost, dit komt mede door de levertijd van het materiaal. We hebben gedegen onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaak van het incident op 10 september jongstleden: wat is er gebeurd, hoe kon het gebeuren en hoe zorgen we ervoor dat het niet weer kan gebeuren. Daarnaast is een integraal onderzoek naar het ontwerp van de installatie in relatie tot veiligheid uitgevoerd, daarmee hebben we de gehele installatie beoordeeld. Ook zijn, in overleg met toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), externe audits gedaan. 

Samen met glastuinbouwondernemers

In samenwerking met de aangesloten deelnemers Trias Westland is de warmtelevering weer voortvarend opgestart. Ondanks dat het langer heeft geduurd dan gehoopt zijn we blij met hoe de installaties en de organisatie er nu voor staan. Uiteraard is het erg fijn dat alle deelnemers zo vlak voor de kerst weer mooie duurzame warmte konden gebruiken.