SDE-subsidie tweede Trias Westland geothermieproject

Voor de bedrijven die niet op het eerste doublet worden aangesloten, komen er de komende jaren nieuwe geothermiebronnen bij, waardoor ook zij kunnen verduurzamen. Goed nieuws: Trias Westland heeft onlangs SDE-subsidie gekregen voor een tweede doublet. Deze forse financiële bijdrage is een startschot voor de concretisering van ons tweede doublet. Om van deze subsidie gebruik te kunnen maken, moeten we binnen een jaar opdracht verstrekken aan de boorder. Het kan dus snel gaan.