12 december 2022

Onderzoek toezichthouder afgerond

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)  heeft de onderzoeksresultaten van het incident dat op 10 september 2021 bij Trias Westland heeft plaatsgevonden gepubliceerd. 

We hebben vernomen dat SodM als onafhankelijk toezichthouder het onderzoek bij Trias Westland heeft afgerond. De geconstateerde waarnemingen komen op hoofdlijnen overeen met het onderzoek dat direct na het incident is uitgevoerd door Trias Westland. 

121119MDF06

Maatregelen getoetst

Een veilige en gezonde werkomgeving met respect voor de omgeving en het milieu zijn kernwaarden van onze organisatie. In lijn met de onderzoeksbevindingen heeft Trias Westland eind 2021 de benodigde technische en organisatorische maatregelen getroffen en is de installatie van Trias Westland herbouwd. Er zijn nu meerdere barrières in het technisch ontwerp ingebouwd. Daarnaast zorgt een scherpe procedurele borging voor verbetering van de veiligheidsprocedure. Ook is een nieuwe integrale veiligheidsstudie (HAZOP) uitgevoerd op de volledige installatie en zijn alle maatregelen voor het weer veilig en verantwoord in bedrijf kunnen nemen van de teruggebouwde installatie zorgvuldig getoetst. 

Geleerde lessen

De lessen zijn in februari 2022 inhoudelijk breed gedeeld en besproken met Geothermie Nederland en alle operators in de sector. Hierdoor kunnen alle andere geothermiebedrijven van dit incident leren en in de toekomst voorkomen.

Warmtelevering

Trias Westland voorziet ondertussen alweer een jaar zo’n vijftig telers in het Westland van de nodige duurzame warmte; na controle van ondernomen maatregelen door SodM heeft Trias Westland in december 2021 de winning van aardwarmte hervat.