Officiele start aanleg warmtenet

Op basis van de testresultaten van de eerste boring hebben de banken groen licht gegeven voor de aanleg van het warmtenet. Donderdag 22 maart is het startschot gegeven voor de realisatie. Alle overeenkomsten met de aannemers en leveranciers zijn ondertekend. Rotterdam Engineering is verantwoordelijk voor de detail engineering. A. Hak Leidingbouw en Welvreugd gaan samen het warmtenet aanleggen. Logstor levert de buizen.

Bouwteam
Bijzonder is dat deze partijen met opdrachtgever Trias Westland samenwerken in een bouwteam. Normaal wordt eerst het ontwerp gemaakt, dan volgt de aanbesteding en daarna gaat de aannemer het project realiseren. In dit project werken alle betrokken partijen van de ontwerpfase tot en met de realisatiefase samen om tot het beste ontwerp en de beste uitvoeringsmethodiek te komen. Dit is nodig omdat het op sommige plaatsen een hele uitdaging is om geschikte plek in de ondergrond te vinden voor de aanleg van de warmteleidingen. Met deze samenwerkingsvorm worden de creativiteit en kennis van (lokale) aannemers en engineers gebruikt om de meest (kosten)efficiënte oplossingen te vinden.