Boring tweede put gestart, gestopt en hervat

Op 10 maart is Trias Westland gestart met het boren van de tweede put. De werkzaamheden verliepen de eerste dagen soepel – tot aan een natuurlijke breuk in de bodem op 1.188 meter diepte. 

Als natuurlijke breuken in de bodem open staan, stroomt de boorvloeistof – die o.a. bedoeld is om tegendruk te geven in het boorgat - weg in de breuk. Bij de eerste boring gebeurde dit niet en hebben we soepel door deze breuk heen geboord. Bij de tweede put stond de breuk open en bleek het verlies van boorvloeistof erg groot. Dit heeft ertoe geleid dat het boorgat korte tijd droog heeft gestaan en deels is ingestort. Er zijn verschillende pogingen gedaan om de breuk te dichten en uiteindelijk is dit gelukt.

De hoop was dat we na het dichten van de breuk de druk in de put konden opbouwen en het ingestorte deel weer vrij konden maken. Helaas lukte dat niet. In overleg met alle specialisten is geconcludeerd dat er geen andere technische mogelijkheden meer waren om het boorgat vrij te maken. Met als gevolg: verlies van het grootste deel van de tot dan toe geboorde put, inclusief de boorapparatuur die onderin de put zit.

Vertakking
Inmiddels is het boorgat afgedicht met cement. Vorige week is gestart met het boren van een side-track (vertakking van het boorgat) vanaf ongeveer 150 meter diepte. De boring bevindt zich nu op ca. 1.100 meter diepte. Vannacht is gestart met het inbrengen van de casing in deze sectie.