24 november 2020

Bijzondere boogboring warmtenet Trias Westland

Met een unieke boogboring vervolgt het warmtenet Trias Westland zijn weg richting Westland Infra. Het is uitzonderlijk, een gestuurde boogboring van 160 meter  lang. De gestuurde boogboring bestaat uit leidingdelen die niet recht zijn. De leidingen zijn voor het intrekken mechanisch voorgebogen. 

De warmteleidingen worden verticaal voorgespannen en aan elkaar gelast voordat deze worden ingetrokken. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 1,5 week en gaan 24/7 door. “Het tracé loopt van het Royal FloraHolland terrein naar de Hofstraat. De boormachine is opgesteld in de Hofstraat en de leidingdelen worden ingevoerd vanaf het Royal FloraHolland terrein. We kruisen hierbij een hoge keerwand, een brede waterpartij en een smal straatje tussen een aantal woningen.  Vanwege de beperkte ruimte en om de overlast naar de omgeving zo laag mogelijk te houden is gekozen voor een zogenaamde boogboring”, vertelt Ruben Bliek projectmanager warmtenet Trias Westland. 

201116_-_04S1014

Aansluiten Royal FloraHolland

Op het terrein van Royal FloraHolland wordt al langer gewerkt aan de aanleg van het warmtenet. Naast de hoofdleiding, die nu wordt aangelegd, is een aftakking van het warmtenet gerealiseerd. Daarmee wordt Royal FloraHolland, één van de drie initiatiefnemers van Trias Westland, aangesloten op de aardwarmtebron Trias Westland. 
Friso Sijbertsma, Manager Assetmanagement Royal FloraHolland: “We zijn blij dat we met onze partners werken aan verduurzaming. Dit project is een goede stap in de energietransitie en brengt ons dichter bij onze ambitie om CO2-neutraal energieverbruik te realiseren voor 2025. Dankzij het gebruik van aardwarmte daalt zowel het gasverbruik van onze locatie in Naaldwijk als de CO2 uitstoot aanzienlijk.” 

Warmtesysteem Westland

De Trias warmteleidingen die worden aangelegd maken onderdeel uit van de backbone van Warmtesysteem Westland. Door het warmtenet overgedimensioneerd, met een grotere capaciteit aan te leggen wordt voorgesorteerd op de toekomst. Het is een eerste stap voor de ontwikkeling van het Warmtesysteem Westland en een noodzakelijke voorwaarde voor de mogelijke leveren van 100 MW restwarmte uit de Rotterdamse haven. 

Onderstaand item van de boring met Ruben van Bliek aan het woord.

Bekijk hier de video