Werkzaamheden Zwethlaan

Van 3 september tot en met 9 november 2018:

Op de Zwethlaan wordt een warmteleiding aangelegd door middel van een aantal boringen en open ontgravingen. Daarom wordt de Zwethlaan tussen de rotonde bij de Veilingroute (N222) en de kruising met de Broekpolderlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er worden omleidingen ingesteld die vooraf met borden worden aangekondigd.