Werkzaamheden

Informatie over werkzaamheden Nieuweweg, N213 en Bospolder in Honselersdijk

Vanaf januari tot medio juni 2021 bereiden we het warmtenet uit in Honselersdijk. Een warmtenet bestaat uit twee buizen (één voor toevoer, één voor retour) onder de grond waarmee we warmte vervoeren naar kassen en gebouwen door middel van warm water. De werkzaamheden worden vanaf de Hofstraat tot aan Westland Infra gefaseerd uitgevoerd en duren tot medio 2021. Op deze pagina leest u meer informatie hierover.
 

werkzaamheden N213.PNGDe werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd:

 • De wegafsluiting van de Nieuweweg duurt tot en met 19 juni aanstaande. 
 • De werkzaamheden starten vanaf de parkeerstrook in de Hofstraat via de Nieuweweg naar de N213 tot aan de locatie van Westland Infra.
 • Het warmtenet wordt voor het grootste deel aangelegd in de rijbaan met behulp van een boring en gedeeltelijk via open ontgraving in de weg. 
 • Tijdens de boor-en aansluitwerkzaamheden is de Nieuweweg afgesloten voor doorgaand verkeer. De N213 is via twee richtingen bereikbaar over versmalde rijstroken.
 • Gedurende de voorbereiding van de boring wordt gebruik gemaakt van de berm aan de waterzijde van de Bospolder. Vanuit hier worden de strengen via het water naar de intreklocatie gebracht. De Bospolderweg zal op dat moment tijdelijk, in overleg met gemeente Westland, in één richting berijdbaar zijn.

Wat kunt u verwachten?

 • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Westland.  
 • Woningen en bedrijven blijven bereikbaar.
 • Omleidingsroutes/afsluitingen staan met verkeersborden op locatie aangegeven en zijn ook in te zien via: bereikbaarwestland.nl en detailpagina.
 • Onze werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
 • Er wordt een tijdelijke een opslagruimte voor materiaal ingericht bij de Bospolder.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7:00 uur en 18:00 uur.
 • Onvoorziene (weers-)omstandigheden kunnen van invloed zijn op onze planning en/of werkwijze.
 • Tijdens de werkzaamheden zijn meer transportbewegingen merkbaar in de straat en de omgeving.
 • Er vinden graafwerkzaamheden plaats om de leidingen aan te leggen. De diverse leidingonderdelen worden vervolgens aanelkaar gelast zodat er een tracé ontstaat. Na afloop van de werkzaamheden wordt er opnieuw een verharding aangebracht in weggedeelten. 

 

Werk met werk
De werkzaamheden aan het warmtenet worden gefaseerd  en gecombineerd uitgevoerd. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland vindt een gefaseerde aanleg onder de provinciale weg (N213) plaats met als einddoel minimale impact en overlast op de omgeving. Om te overlast voor het rijverkeer beperken worden meerdere boringen uitgevoerd om de warmteleidingen aan te leggen.

De aanleg start aan de Hofstraat om vervolgens medio juni te eindigen bij Westland Infra. Tijdens de boor-en aansluitwerkzaamheden zal de Nieuweweg afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. De N213 zal in twee richtingen bereikbaar zijn over versmalde rijstroken. De werkzaamheden omvatten het uitbreken en afvoeren van asfaltverharding in weggedeelten, graven van de sleuf, aanbrengen van de warmteleidingen en aanvullen van de sleuven, boren en intrekken van de leidingen en het weer terugbrengen van de oorspronkelijke verharding.