Projectteam

Bouwteam warmtenet

  • Opdrachtgever: Trias Westland
  • Detail engineering: Rotterdam Engineering
  • Aanleg: A. Hak Leidingbouw en Welvreugd 
  • Leverancier buizen: Logstor 

Bijzonder is dat deze partijen met Trias Westland samenwerken in een bouwteam. Normaal maken de opdrachtgever en engineers eerst het ontwerp, dan volgt de aanbesteding en daarna gaat de aannemer het project volgens plan realiseren. In dit project werkt iedereen samen aan het beste ontwerp en de beste uitvoeringsmethodiek. Dit is nodig omdat het op sommige plaatsen een hele uitdaging is om een geschikte plek in de ondergrond te vinden voor de warmteleidingen. Deze samenwerkingsvorm benut de creativiteit en kennis van (lokale) aannemers en engineers van de ontwerp- tot en met de realisatiefase. Zo komen we tot de meest (kosten)efficiënte oplossingen.