Waarom Nu

Waarom nu?

Vaststelling van het potentieel van de Triaslaag op korte termijn is noodzakelijk om in het Westland fundamentele keuzes te kunnen maken met betrekking tot  de energievoorziening voor de toekomst. De tijd is rijp om de Triaslaag te onderzoeken en ontwikkelen.

  •  Nu zijn de initiatiefnemers in staat en bereid om een dergelijk complex proefproject te ontwikkelen en te realiseren  op een wijze waarbij de glastuinbouw volledig betrokken is en kan participeren. 
  • Nu is er support van overheden en andere partijen in de vorm van o.m. Green Deal, Westland Agenda, Efro en Versnellingsplan Aardwarmte. 
  • Nu is er gelegenheid om een leertraject te doorlopen dat onvermijdelijk samenhangt met de ontwikkeling en exploitatie van een eerste Triasproject en waar vervolgprojecten hun voordeel mee kunnen doen.

trias-westland-foto-kassengebied.jpg