Trias Waarom

Doelstellingen energieakkoord

Benutting van warmte uit de Triaslaag is noodzakelijk voor een brede verduurzaming van de energievoorziening van de glastuinbouw. Door een brede verduurzaming blijft aardwarmte niet beperkt tot de ‘happy few’ maar komt deze binnen het bereik van alle glastuinbouwbedrijven in het Westland. Met de Triaswarmte kan voldaan worden aan de korte- en lange termijn verduurzamingsdoelstellingen van de glastuinbouwsector en de gemeente Westland.

Warmtevraag voor iedereen van belang

Triaswarmte ‘voor iedereen’ is van groot belang voor stabiele en concurrerende energiekosten en het kunnen afzetten van topproducten op de internationale markt (license to produce) . Triaswarmte kan een aantrekkelijke vestigingsvoorwaarde vormen en bijdragen aan een gezonde toekomst voor de Greenport Westland.

Duurzame oplossing

Warmtenetten, gekoppeld aan duurzame bronnen of (rest)warmte uit industriële processen, bieden een duurzaam alternatief voor de huidige traditionele praktijk van warmte uit aardgas.