Trias Waarom

Doelstellingen energieakkoord

Benutting van aardwarmte is noodzakelijk voor een brede verduurzaming van de energievoorziening van de glastuinbouw. 

Warmtevraag voor iedereen van belang

Aardwarmte ‘voor iedereen’ is van groot belang voor stabiele en concurrerende energiekosten en het kunnen afzetten van topproducten op de internationale markt (license to produce) . Aansluiting op geothermie kan een aantrekkelijke vestigingsvoorwaarde vormen en bijdragen aan een gezonde toekomst voor de Greenport Westland.

Duurzame oplossing

Warmtenetten, gekoppeld aan duurzame bronnen of (rest)warmte uit industriële processen, bieden een duurzaam alternatief voor de huidige traditionele praktijk van warmte uit aardgas. 

Vaststelling potentieel Triaslaag

Vaststelling van het potentieel van de Triaslaag was noodzakelijk om in het Westland fundamentele keuzes te kunnen maken met betrekking tot de energievoorziening voor de toekomst.  Met grote betrokkenheid van de glastuinbouwbedrijven en support van aandeelhouders (HVC, Capturam en Royal FloraHolland), banken en overheden is een leertraject doorlopen waar vervolgprojecten hun voordeel mee kunnen doen.