Techniek

Techniektrias-westland-aardlagen.png

De proefboring wordt gedaan naar de Triaslaag. Deze laag op 4 km diepte, is ongeveer 250 miljoen jaar oud. Het klimaat was toen wereldwijd droog en warm en het zeeniveau nog relatief laag. Gedurende het Trias ontstonden veel nieuwe soorten , waaronder de eerste dinosauriƫrs. De temperatuur van het water in de Trias bedraagt circa 140 graden celcius.

De boring naar de Triaslaag verschilt technisch niet met boringen naar olie of gas. Bij de boring naar de Triaslaag worden twee boringen gemaakt die samen het doublet vormen. Een voor de aanvoer van warm water, een voor de afvoer van het afgekoelde water.

Om het (financiƫle) risico van de proefboring te beperken, is gekozen voor het uitvoeren van een combinatieboring. Dit betekent dat in eerste instantie geboord wordt naar de Onderkrijtlaag op een diepte van 2 a 3 km. Na onderzoek van deze laag wordt doorgeboord naar de Triaslaag op 4 km diepte. Als de Triaslaag onverhoopt niet geschikt blijkt te zijn voor de winning van aardwarmte, dan wordt een Onderkrijt doublet gerealiseerd.

Kortom, we stellen de geschiktheid van de Triaslaag vast en realiseren een Triasproject of Onderkrijtproject.