Werkzaamheden warmtenet in volle gang

In Westland wordt hard gewerkt aan de aanleg van het warmtenet. Dat gebeurt middels open ontgravingen en HDD-boringen. Onlangs werd een succesvolle HDD-boring uitgevoerd: 2 warmteleidingen van elk 300 meter lang werden ingetrokken op de Broekpolderlaan. Omdat dit de enige toegangsweg is naar restaurant De Wollebrand en de leidingen moesten worden verplaatst op deze weg, startten de werkzaamheden om 23.00 uur, na sluitingstijd van het restaurant.