Well test Trias Westland succesvol afgerond: resultaat bevestigt aanpak

Well test Trias Westland succesvol afgerond: resultaat bevestigt aanpak

Het ziet er eenvoudig uit, meerdere glazen potten water op een rij. Toch is het resultaat perfect: het zijn namelijk de eerste monsters formatiewater van de tweede aardwarmtebron van Trias Westland. Onlangs is met succes de well test van de productie en injectieput afgerond. Deze monsters tonen het water dat vanuit de productieput is opgepompt. “De puttest duurde in totaal 28 uur. In de watermonsters is duidelijk de overgang te zien van het water dat nog in de put zat en het water dat uit het reservoir is geproduceerd. Het productiewater werd snel duidelijk beter, er kwam vrijwel geen zand mee en deze was schoon”, aldus Charlotte de Wijkerslooth (geoloog Trias Westland). 


Succesvol resultaat
“De well test in de productie- en injectieput is goed verlopen en succesvol afgerond. De resultaten zijn boven verwachting goed. De test in de productieput toonde een productiecapaciteit aan van minimaal 15MWth. Daarmee hebben we aangetoond dat we kunnen produceren zoals verwacht. Doordat de injectieput zorgvuldig is schoongemaakt werkt de injectie goed. Dit resultaat bevestigt de keuze voor het nieuwe putconcept, de aanpak met de glasfiber casing binnenbuizen en de perforatie. Samengevat blijkt het uitgedachte concept positief en hebben we er twee hele goede putten bij", zegt Charlotte.


Goede grondslag vervolg
“Er zijn zandlagen geperforeerd in de Delfzandsteen en de Alblasserdam. In die laatste is de ondergrond beter dan we hadden verwacht. De flow en doorstroming waren perfect. “Uiteraard zijn we tevreden met dit goede resultaat en het feit dat we op basis hiervan voortvarend aan de slag kunnen met het vervolg van de werkzaamheden voor de realisatie en aansluiting van dit tweede doublet. De aanpak en opgeleverde onderzoeksresultaten zijn een goede grondslag voor andere projecten die we willen gaan doen in het Westland. Van de geologie weten we weer een stuk meer, deze kennis nemen we mee voor het vervolg”, aldus Charlotte.  


Afbeeldingen: schoonmaken put, monsters formatiewater, start well test, fotografie Carel Kramer.  

 

 

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide