Warmtenet Trias Westland breidt verder uit

Warmtenet Trias Westland breidt verder uit

De tweede aardwarmtebron is aangeboord, de bovengrondse installaties worden gerealiseerd. Maar hoe komt deze duurzame warmte bij de nieuwe deelnemers van Trias Westland terecht? Daarvoor breiden we het warmtenet van Trias Westland verder uit. In totaal wordt ongeveer 5 kilometer aan warmteleidingen tot medio 2021 aangelegd. Het warmtenet vervolgt zijn route vanaf Royal Flora Holland in Naaldwijk naar Westland Infra in Poeldijk. Ook in de nabijgelegen Bospolder sluiten een groot aantal glastuinbouwbedrijven aan op het warmtenet. Toegevoegde afbeelding toont de planning en route. 

Buigen en boren
Beschikbare ruimte in de volle ondergrond in het Westland vinden is soms een uitdaging. Daarom worden de warmteleidingen vaak met behulp van een gestuurde boring (HDD) aangelegd. Ook passen we zogenaamde boogboringen toe wanneer zelfs voor het uitleggen van de benodigde strengen bovengronds geen ruimte is. Hierbij worden de warmteleidingen voorgebogen. Het resultaat is dat het boortracé zo kort mogelijk wordt. De aanlegwerkzaamheden voor het komende half jaar bevat diverse gestuurde boringen en een speciale boogboring. 

Werk met werk
Waar mogelijk wordt werk met werk gecombineerd. Mooi voorbeeld is de samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland bij de gefaseerde aanleg onder de provinciale weg (N213). Over dit combinatiewerk voeren we nu al gesprekken. Grootschalig onderhoud is daardoor bijvoorbeeld uitgesteld en de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland inventariseren welke werkzaamheden er zijn en samengevoegd kunnen worden met als einddoel minimale impact en overlast op de omgeving. Mede hierom is het Hoogheemraadschap van Delfland geïnformeerd over de benodigde aanlegmethode om dit te bewerkstelligen. 

 

Plattegrond: route warmtenet Trias Westland, oktober 2020.