Warmtenet Trias Westland: afstemmen, creativiteit en uitvoering

Warmtenet Trias Westland: afstemmen, creativiteit en uitvoering

Met één aardwarmtebron in bedrijf en één in ontwikkeling wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het warmtenet van Trias Westland. Twintig kilometer aan warmteleidingen wordt vanaf de Kasteelweg, de Wollebrand en tot aan uiteindelijk Honselerdijk gefaseerd aangelegd. Op termijn gaat een groot deel van dit net fungeren als hoofdleiding binnen WarmteSysteem Westland (WSW), het regionaal geplande warmtenet in het Westland. 

ruben.jpg

 'Als je er veel energie in steekt om vanaf het begin alle betrokkenen mee te nemen in je plannen, dan kun je, als het op uitvoering aankomt, snel en efficiënt opereren.’ Ruben Bliek (projectmanager warmtenet) startte afgelopen april aan de voorbereidingen voor het tweede warmtenet voor glastuinbouwondernemers in gemeente Westland. Nadat de financiering rond was en alle vergunningen binnen waren, zijn de aanlegwerkzaamheden in september gestart. Zo snel kan het dus gaan. 
 

 ‘Uniek voor ons project is dat we werken met een bouwconstructieteam. In dit team optimaliseren we alle uitvoeringstechnische zaken. Dit is nodig omdat we het warmtenet aanleggen binnen de bestaande infrastructuur waarin iedere vierkante meter is vol gebouwd. Met veel kassen en privéterreinen. Logistiek is het een uitdaging omdat we op een geschikte plek ons materieel moeten opslaan en er vrachtwagens af en aan rijden. Dat vraagt veel afstemming in verband met veiligheid en bereikbaarheid. Een andere uitdaging is dat lang niet altijd bekend is wat er onder de grond ligt aan leidingen en kabels. Dit alles maakt dat we creatief en out of the box moeten denken’, aldus Ruben. 

Unieke boring
‘Begin november gaan we twee boringen uitvoeren van 600 meter. Dit hebben we nooit eerder gedaan en is een echte uitdaging. We hebben veel ruimte nodig voor het samenstellen van de strengen en het uitleggen van de lengte van de boring. Ook hebben we veel materieel nodig om de warmteleidingen met de juiste intredehoek het boorgat in te krijgen.

De aanleg van het tweede net verloopt tot nu toe heel voorspoedig. Dat komt vooral doordat we vanaf het begin alle betrokkenen meegenomen hebben in de plannen. Ook de toepassing van nieuwe technieken helpt hierbij. Ik ben er trots op dat we met ons team in korte tijd zoveel hebben weten te bereiken. Ondanks de onzekerheid de eerste maanden of de aanleg door zou gaan, de drive van het team was enorm. Dat heeft er mede toe geleid dat we zo snel van start konden gaan’, besluit Ruben. 

landkaart warmtenet Trias Westland 200919.PNG