Warmtenet groeit, drukte in en om pomphuis

De aanleg van het warmtenet van Trias Westland is in volle gang. Het meest zichtbaar zijn de werkzaamheden op de Zwethlaan tussen de Veilingroute N222 en de Broekpolderlaan; deze waren op 23 november gereed. De vervolgwerkzaamheden op de Zwethlaan - tussen de Broekpolderlaan en de Middel Broekweg – zijn op 26 november gestart en duren tot medio april 2019. Minder zichtbaar waren de twee ondergrondse HDD-boringen. Onder de recreatieplas de Wollebrand zijn een aanvoer- en retourleiding van maar liefst 510 meter ingetrokken en vanaf de boorlocatie richting de Bruidsbogerd twee warmteleidingen van ca. 318 meter.

Eerste aansluitingen gemaakt
VB Geo Projects realiseert de bovengrondse aardwarmte-installaties voor Trias Westland. Inmiddels zijn de eerste aansluitingen bij de afnemers gemaakt. In en om het pomphuis aan de Lange Broekweg in Naaldwijk is het een drukte van jewelste. Buiten wordt de kanaalbak gegraven voor de leidingen van het productie- en injectiewater, zodat het eerste doublet kan doordraaien als er een tweede doublet wordt geboord. Er staat ook een ketel waarin het gas uit het productiewater wordt omgezet in extra warmte voor het tracé. Binnen staan o.a. de pompen die het water gaan rondpompen en de filters voor het zoute water. We verwachten dat de warmtelevering in het voorjaar van 2019 daadwerkelijk kan gaan starten.