Voorbereidende civiele werkzaamheden Trias Westland 2 afgerond

Voorbereidende civiele werkzaamheden Trias Westland 2 afgerond

Met het schoonmaken en de laatste asfaltwerkzaamheden op het terrein van de aardwarmtecentrale aan de Lange Broekeg 70B zijn de voorbereidende civiele werkzaamheden voor het tweede geothermiedoublet van Trias Westland onlangs afgerond.

De afgelopen maanden is een deel van het terrein gereed gemaakt. Na verwijderen van bestaand asfalt, ontgraven van grond en heiwerkzaamheden zijn de funderingen, het drainagesysteem en nieuw asfalt aangelegd. In totaal zijn er tweehonderd heipalen geslagen en daarmee is het terrein voorbereid om binnenkort twee nieuwe putten te gaan boren. De komende weken wordt het terrein voorbereid voor de realisatie van het WKK-gebouw. Vooruitlopend op de realisatie van het doublet worden twee geleidebuizen (conductors) in de bodem aangebracht waarbinnen de nieuwe putten kunnen worden aangelegd.

20200305_115936.jpg