Vooraanleg klein deel warmtenet

Eind deze maand start Trias Westland met de vooraanleg van een stukje warmtenet. Omdat naar verwachting op niet al te lange termijn de Verlengde Veilingroute voor het verkeer wordt opengesteld, moeten alle werkzaamheden die deze route kruisen binnenkort zijn afgerond. Daarom starten we alvast met de gestuurde boringen in de tracédelen die deze nieuwe verbindingsweg kruisen. Het gaat om het gebied ten zuidwesten van de boorlocatie. Het verkeer kan tijdens de boringen blijven passeren. Op basis van de resultaten van de well-test worden besluiten genomen over het definitieve ontwerp en gaan we in het voorjaar verder met de aanleg van het warmtenet.