Verkeersmaatregelen Dijkweg – Nieuweweg verlengd tot en met 10 juni

Verkeersmaatregelen Dijkweg – Nieuweweg verlengd tot en met 10 juni

update werkzaamheden warmtenet Trias Westland

De verkeersomleiding voor de Dijkweg – Nieuweweg blijft tot en met 10 juni 2021 gehandhaafd. De Nieuweweg is tot en met 10 juni aanstaande afgesloten voor het auto en vrachtverkeer vanwege de werkzaamheden aan het warmtenet.  De verkeersomleiding en afgesloten wegen zijn met verkeersborden langs de weg aangegeven. Bestemmingsverkeer zoals woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Het aangrenzende bedrijventerrein en Autobedrijf Wittebrug is en blijft bereikbaar via de Veilingweg. 

Nieuweweg langer afgesloten
De omleiding voor de Dijkweg - Nieuweweg is verlengd vanwege de beperkte ruimte in de grond. In de praktijk is minder ruimte aanwezig dan vooraf is ingeschat. Hierdoor is het niet mogelijk doorgaand verkeer veilig langs de werkzaamheden te laten rijden. In overleg met de gemeente Westland is daarom besloten de verkeersomleiding voor de Nieuweweg te verlengen.  

Werkzaamheden
In opdracht van Trias Westland werkt aannemer A. Hak aan de aanleg van het warmtenet. De werkzaamheden vinden plaats aan de Nieuweweg, N213 en Bospolder in Honselersdijk. Het warmtenet wordt voor het grootste deel met behulp van boringen en gedeeltelijk via graafwerkzaamheden (open ontgraving) aangelegd. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de boor- en aansluitwerkzaamheden is de Nieuweweg afgesloten voor doorgaand verkeer.

Gezamenlijk aan het werk
De werkzaamheden aan het warmtenet worden gefaseerd  en gecombineerd uitgevoerd. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland vindt een gefaseerde aanleg onder de provinciale weg (N213) plaats met als einddoel minimale impact en overlast op de omgeving. De werkzaamheden aan het warmtenet van Trias Westland zijn afgestemd met de gemeente Westland en de hulp- en busdiensten. Bekijk voor alle wegafsluitingen bereikbaarwestland.nl en detailpagina.

Heeft u vragen over de aanleg van het warmtenet van Trias Westland? Stuur dan een e-mail naar: info@triaswestland.nl


werkzaamheden warmtenet Nieuweweg.PNG