Update onderzoek Trias Westland

Update onderzoek Trias Westland 
Vrijdag 10 september jongstleden hebben overdag onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden. Bij de inbedrijfstelling na afronding van die werkzaamheden heeft een bovengrondse leiding het begeven. Met als gevolg een uitstroom van water en gas die tot ontbranding is gekomen. Dit heeft gedurende een korte periode brand veroorzaakt met schade aan het bovengronds leidingwerk. Er is gestart met het onderzoeken van de aard en de oorzaak van het incident.

Vervolg
Het onderzoek moet nog worden afgerond. Vooruitlopend op de afronding van het onderzoek is vermoedelijk een waterslageffect in de leiding de hoofdoorzaak geweest waardoor de leiding het heeft begeven. Met het volledige resultaat van het onderzoek, dat eind volgende week zal zijn afgerond, wordt bepaald hoe de herstelwerkzaamheden,  mogelijk benodigde technische modificaties en/of aanpassing in de procedures worden doorgevoerd. 

Het herstelplan zal eerst door de toezichthouder (SodM) worden gecontroleerd. Als de schade is hersteld kan de gehele installatie (of een gedeelte daarvan) na inspectie en goedkeuring van de toezichthouder weer in gebruik worden genomen. 

De warmtelevering zal in ieder geval een aantal weken stil liggen. Na volgende week wordt meer duidelijk over de verwachting wanneer er weer warmte geleverd kan worden. Hierover zijn we in nauw contact met de aangesloten glastuinbouwondernemers. De ondernemers maken nu tijdelijk gebruik van andere warmtebronnen.