Trias Westland volop in productie

Trias Westland volop in productie

Aardwarmtebron Trias Westland is ruim anderhalve maand in gebruik. Hoe draait de installatie, hoe verloopt het testen, hoe is de samenwerking met de afnemers, zijn er nog werkzaamheden en wat deed dat geitje op het terrein? Nico Tielens neemt ons mee in de opstartfase van Trias Westland.

geitje.JPG

Hoe is de opstartfase verlopen?
Vanaf de ingebruikname (op 15 juli jongstleden) heeft het systeem bijna non-stop gedraaid. Het schieten van de extra perforaties en het schoonspoelen van de injectieput hebben ertoe geleid dat het vermogen van de put om formatiewater op te nemen sterk is verbeterd.

Zijn er nog verbeteringen te behalen in de productie?
Het opnemend vermogen is nog niet op het gewenste eindniveau. Om uiteindelijk de maximale capaciteit voor de winterperiode te bereiken zijn diverse testen op hogere flow uitgevoerd. Het resultaat daarvan is veelbelovend, dit komt ook dankzij de maximale inzet en medewerking van onze deelnemers. Zelfs tijdens de hittegolf, een periode waarin de warmtevraag beperkt was hebben we een goede test kunnen uitvoeren. Vanaf dag 1 hebben we warmte via een minimale flow kunnen leveren, met uitzondering van de testen op hogere flow. Vanaf begin augustus is de productie langzaam opgevoerd en aan de hand van de warmtevraag zijn alle systemen verder ingeregeld.
 
Vinden er nog werkzaamheden plaats?
De komende tijd worden er nog afronden werkzaamheden aan het pompgebouw uitgevoerd, wordt het geproduceerde formatiewater uit de waterbassins afgevoerd zodat deze bij de aanleg van het tweede doublet in 2020 beschikbaar zijn. En wordt later dit jaar de installatie van de kunststof binnenbuis in de injectieput uitgevoerd zodat deze ook gereed is voor langjarige exploitatie.

En tot slot, hoe kwam die geit op het terrein? 
Tja, en dan hoor je ineens mwéééh op het terrein. Tijdens de werkzaamheden in het pompgebouw had één van de medewerkers iets in zijn ooghoeken zien bewegen en zag het geitje. Die wilde graag met eigen ogen de installatie bekijken. Alleen was het beestje niet te vangen. We hebben uiteindelijk met drie medewerkers het geitje ingesloten en konden hem rustig pakken en hebben hem tijdelijk een onderkomen gegeven om uit te vinden wie de eigenaar was. Gelukkig waren we er snel bij en kon het geitje weer ongedeerd en veilig worden afgezet bij de buren aan de Lange Broekweg.