Trias Westland: ontwikkeling tweede doublet

Op verzoek van de glastuinbouwondernemers onderzochten Capturam, HVC en Royal FloraHolland de mogelijkheden voor verdere benutting van warmte uit de Onder-Krijt laag door een tweede doublet te realiseren. Trias Westland verkreeg eerder al SDE+-subsidie voor een tweede doublet op dezelfde locatie. Met het eerste doublet in bedrijf zetten we in op het organiseren van de financiering van het tweede doublet waarbij we toewerken naar een financial close eind augustus. 

Deelnemers van Trias Westland die geen gebruik konden maken van de warmte van het eerste doublet krijgen door deze ontwikkeling ook toegang tot duurzame warmte. Onderdeel van de ontwikkeling van het tweede doublet is uitbreiding van het warmtenet van Trias Westland waarbij een groot deel van dit net fungeert als hoofdleiding binnen Warmtesysteem Westland. 

Ook is er ruimte voor participatie door deelnemers in de financiering van het tweede doublet.