Trias Westland 2: intekenen op warmte kan, mee-investeren ook!

Alle bestaande deelnemers van Trias Westland die warmte willen afnemen uit het tweede doublet kunnen hierop intekenen. Bijvoorbeeld omdat zij nog geen aanspraak konden maken op de warmte uit het eerste doublet. Het kan ook zijn dat bedrijven al wel worden aangesloten maar meer warmte willen contracteren. Ook krijgen de deelnemende bedrijven de mogelijkheid om risicodragend mee te investeren in de ontwikkeling van het tweede doublet. De aandeelhouders van Trias Westland (HVC, Capturam en Royal FloraHolland) vinden dit een mooie manier om de gebruikers van de warmte als investeerders betrokken te laten zijn bij dit project.