Trias 2 in Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord van 28 juni jongstleden is het Warmte Systeem Westland benoemd als: “een iconisch project dat toont hoe innovatie, praktijk en samenwerking in de glastuinbouw leiden tot concrete bijdragen aan de klimaatopgave”.

Het Klimaatakkoord onderschrijft de voortgang van het Warmtesysteem Westland. Zo staat op pagina 151: “Extra budget voor de grotere capaciteit van het warmtenet van het Trias2-aardwarmteproject in Westland, als noodzakelijke voorwaarde en eerste stap voor de ontwikkeling van het Warmtesysteem Westland in combinatie met 100 MW restwarmte uit de Rotterdamse haven.” Ook meldt het kabinet restwarmteprojecten te willen stimuleren via de verbrede SDE++. Op dit moment zijn hierover gesprekken gaande.