Slimme aanpak verkeer Lange Broekweg

Op de boorlocatie aan de Lange Broekweg 70 is een opstelplaats gemaakt voor bouwverkeer. Er is dus alleen afslaand verkeer naar en van de boorlocatie. Vrachtverkeer met bestemming boorlocatie belt altijd eerst met de locatiemanager of er plaats is. Is dat niet het geval, dan wacht de chauffeur op één van de gereserveerde parkeerplaatsen op het terrein van Royal FloraHolland tot men op de boorlocatie kan lossen. Op deze manier kan het reguliere verkeer op de Lange Broekweg vlot en veilig doorstromen.