Project op koers

Februari 2017: project op koers

Het project Trias Westland ligt op koers, nadat vorig jaar een klein halfjaar vertraging is opgelopen. Reden is dat gezocht werd naar een geschikte partij die als hoofdaannemer de boringen wilde realiseren, maar boorbedrijven nog niet blijken ingericht op een dergelijke rol. Daarom werd besloten de booractiviteiten los aan te besteden en als projectteam zelf de regie te voeren. Eind december zijn alle offerteaanvragen met betrekking tot de boringen verstuurd. Inmiddels is circa 85% van deze offertes binnen. Deze offertes zijn in lijn met de investeringsramingen. Deze maand starten de onderhandelingen met de aanbiedende partijen en gaan we over tot de voorlopige gunning. Ook starten deze maand de banken hun besluitvormingsproces. Daarna moeten de afspraken worden uitgewerkt in de financieringsdocumentatie. We liggen op koers naar ‘financial close’ en start realisatie eind april.

In gesprek met omwonenden, bedrijven en instellingen
Nu de realisatie van het project dichterbij komt, neemt ook het belang van communicatie met de mensen, bedrijven en instellingen, zoals scholen, in de omgeving toe. Door vooraf (verkeers)maatregelen te treffen en de weggebruikers goed te informeren, beperken we de hinder en laten we de uitvoering zo veilig mogelijk verlopen. We zijn en blijven in gesprek met omwonenden, bedrijven en instellingen om te kijken wat we kunnen doen om problemen tijdens de uitvoering te voorkomen en hinder te beperken. Het project heeft in september een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd voor direct omwonenden en dit voorjaar volgt een tweede overleg. Ook stemmen we de werkzaamheden intensief af met de provincie, die infrastructurele projecten in het gebied voorbereidt. Sinds vorig najaar is een omgevingsmanager bij het project Trias Westland betrokken. De omgevingsmanager is het centrale, laagdrempelige aanspreekpunt voor omwonenden, bedrijven en instellingen.

Maak kennis met het projectteam
Bent u benieuwd naar de mensen in het projectteam Trias Westland en hun expertise? Kijk dan hier