Logische route zorgt voor nieuwe deelnemers

Logische route zorgt voor nieuwe deelnemers

Wanneer een warmteleiding vlak voor de kassen langsloopt is het logisch ook een aansluiting te realiseren. Het ‘verdichten’ van het warmtenet is voor aangrenzende glastuinbouwondernemers aan de tracés interessant, omdat de aansluitleiding relatief kort is en daarmee de investering vanuit het project laag. Het is een win-win situatie voor beide partijen. 
 

De relatief hoge referentieprijs die geldt voor bedrijven met enkel een gasketel, maakt het rendabel voor de glastuinbouwondernemers om te kiezen voor een aansluiting op aardwarmte. Er zijn zes nieuwe deelnemers die alsnog deelnemer zijn geworden van Trias Westland, naast de 49 deelnemers waarmee Trias Westland in 2017 is gestart. 
 

De deelnemers hadden Trias Westland al eerder op het vizier. Om een project ‘rond’ te krijgen is een stevige basis in de afzet nodig, met als uitgangspunt glastuinbouwondernemers die veel vollasturen draaien bij een hoog volume. Zo is het project eerder aan deze bedrijven voorbij gegaan. Omdat deze bedrijven een lagere basislastvraag hebben was het niet gunstig voor hen om direct aan te sluiten. Nu de aardwarmtebron  in bedrijf is en een tweede bron in ontwikkeling is, blijkt dat een aansluiting voor de buurbedrijven steeds vaker mogelijk. Gemiddeld genomen nemen de nieuwe deelnemers 5.000 – 6.000 vollasturen, zo’n 7 maanden per jaar af. De tweede aardwarmtebron kan na een succesvolle welltest naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 in bedrijf worden genomen. Echter worden sommige aansluitingen al eerder gerealiseerd en beleverd vanuit de bestaande aardwarmtebron.

Warmtenet Trias Westland en deelnemers