Goede informatiebijeenkomst omwonenden

Gisteravond heeft het projectteam de directe buren van de boorlocatie weer persoonlijk geïnformeerd over de stand van zaken. De projectmanager geothermie heeft de aanwezigen tot in detail bijgepraat over de boring en de naderende welltest. Daarnaast was het projectteam erg benieuwd hoe de buren de werkzaamheden en de communicatie ervaren. Er komen weinig meldingen binnen, maar betekent dat ook dat buren weinig hinder ervaren?

Begrip
De permanente verlichting op de boorlocatie wordt door aantal bewoners als vervelend ervaren. Bij aanvang van de werkzaamheden heeft Trias Westland zoveel mogelijk maatwerk oplossingen geboden, zoals de plaatsing van een containerscherm. Daarnaast zijn de bouwlampen anders afgesteld, zodat het licht minder fel bij bewoners naar binnen schijnt. Het geluid van de boorinstallatie is voor de aanwezigen tot nu toe acceptabel. Bij sommige speciale verrichtingen, zoals een alarmtest, wijkt het geluid af. Het projectteam informeert de buren in die situaties zoveel mogelijk vooraf. De omwonenden tonen begrip voor de werkzaamheden. De aanwezigen gaven aan het persoonlijke contact met de leden van het projectteam te waarderen. Daar zijn we erg blij mee! We doen ons best op deze voet verder te gaan.

Vragen of opmerkingen: melden!
Tenslotte een oproep aan alle mensen in de buurt van de boorlocatie: heeft u vragen of opmerkingen over wat u hoort, ziet of ruikt: meld het ons op 085 - 10 51 981. Het projectteam staat u graag te woord en doet zijn best om eventuele hinder te verminderen.