Goedbezochte inloopbijeenkomst 31 mei

Vorige week vond in De Wollebrand - schuin tegenover de boorlocatie - een inloopbijeenkomst plaats voor een brede kring omwonenden en overige geïnteresseerden. Veel omwonenden, maar ook mensen met interesse in duurzame energie en de glastuinbouwsector, kwamen een kijkje nemen. Voor de bezoekers was allerlei informatiemateriaal beschikbaar over o.a. de boring en het warmtenet. Het projectteam was volop in gesprek over o.a. het belang van geothermie voor het Westland, de technische aspecten van de Triasboring, de werkzaamheden op de boorlocatie, de samenwerking tussen de bedrijven, het warmtenet en communicatie met omwonenden. Ook het kwekersbestuur van Trias Westland was vertegenwoordigd. De feedback van de bezoekers over dit project was unaniem positief.