Europese aanbesteding Trias Westland

Per 18 januari 2016 is de Europese aanbesteding voor het project Trias Westland openbaar gepubliceerd op tenderned. Dit betekent dat het project een volgende fase ingaat, waardoor toegewerkt kan worden naar de realisatie van het unieke aardwarmteproject. De aanbesteding omvat de activiteiten die nodig zijn voor de realisatie van het geothermisch doublet.

Twee van de drie initiatiefnemers achter Trias Westland zijn bedrijven met publieke aandeelhouders die gebonden zijn aan de aanbestedingswet. Dit betekent voor Trias Westland dat de grote opdrachten Europees aanbesteed moeten worden. Zo krijgen Europese marktpartijen gelijke kansen om het project gegund te krijgen.

De aanbestedingsprocedure bestaat uit twee fasen. Er wordt gestart met een selectiefase. In deze fase kunnen geïnteresseerde partijen zich aanmelden. Uit deze partijen wordt een selectie gemaakt op basis van vooraf vastgelegde criteria. De beste partijen gaan vervolgens door naar de inschrijffase. In die fase krijgen ze alle documentatie om een aanbieding te kunnen doen. Deze hele procedure duurt tot de zomer. Dit betekent dat er in de zomer 2016 een “financial close” kan worden bereikt. Snel daarna kunnen de voorbereidende werkzaamheden starten.