"Dat is het mooiste: boortorens en vrachtwagens."

Op de afbeelding: Henk van der Veen en de boorsupervisor bij Trias Westland. Fotografie: Carel Kramer. 


"Dat is het mooiste: boortorens en vrachtwagens."
Henk van der Veen, één van de Rig Logistics Supervisors bij Trias Westland aan het woord.
 

Het is letterlijk een minicontactcentrum. Henk van der Veen heeft als Rig logistic supervisor dagelijks contact met zo’n dertig contractors om alle logistiek rondom de boring van Trias Westland zo optimaal mogelijk in te regelen. Met al die partijen uit Duitsland, Engeland en Nederland is het volop schakelen. Naast het overleg met de contractors is het inschatten van de voortgang van de werkzaamheden en het vooruitkijken aan de hand van de planning cruciaal. “Zorgen dat het materiaal er is en dat je altijd een stap voorblijft. Dit is een wisselwerking. De samenwerking op de locatie is prettig vanwege de korte lijntjes met de boorsupervisor, Drilltec en Trias Westland”, zo vertelt Henk enthousiast.

Ontvangst op locatie

Henk is als portier de ogen en oren op de locatie. Op de locatie van Trias Westland is, naast de boring, de afgelopen maanden ook een gebouw voor de warmtekrachtkoppeling gerealiseerd. Daarnaast vond er een geplande onderhoudsstop voor de warmtelevering van de eerste warmtebron plaats. “Er waren dus veel werkzaamheden tegelijkertijd op de locatie. Bij het uitgeven van de werkvergunning houdt je daar rekening mee en laat je werkzaamheden onderling goed afstemmen. Ook controleerde ik of de bezoekers in het bezit waren van VCA en toonde ik de veiligheidsinstructie”.

Vast tijdsvenster
"Bij het inplannen van het transport hanteren we een vast tijdsvenster: alleen van 7.00 uur tot 19.00 uur in. Dat wil zeggen dat er geen vrachtwagens om 6 uur s’morgens en zeker niet om 22.00 s’avonds voor transport komen. Op deze manier proberen we de overlast voor de omgeving te beperken. We werken met een vast team aan chauffeurs die de locatie kennen en het transport is op afroep zodat er geen rijen op de openbare weg ontstaan. Verder heb ik contact met de direct omwonenden. Tijdens de werkzaamheden ben ik voor hen 24/7 het eerste aanspreekpunt op de locatie. Op deze manier is het contact laagdrempelig en dat geeft vertrouwen."

Logistieke uitdaging
“Bij de opbouw en afbouw van een boortoren worden ongeveer 100 tot 150 vrachtwagens ingepland. Mud, casings, grondafvoer (cuttings) en dan het gehuurde gereedschap: de boorbeitels en mudmotor. Door vervoer van transport te combineren en efficiënt in te plannen voorkom je dat je onnodige transportkosten of huurkosten maakt. Er zijn dus veel factoren waar je rekening mee houdt. Maar het mooiste zijn toch wel: de boortorens en vrachtwagens”,  zo concludeert Henk.


Henk van der Veen en werkte tijdens de boorfase samen met René Kooger om de 2 weken op de locatie Trias Westland. Beide werden ingehuurd via Veegeo en werkten op de locatie samen met onder andere de Drillsupervisor (DSV) en de Drillingfluid superintendent.