Conductors geplaatst

Afgelopen weken zijn de conductors voor de productieput (oppompen van warm water) en de injectieput (terugpompen van afgekoeld water) geboord. Dit is vlot verlopen. Momenteel is het grondwerk op de boorlocatie in volle gang. De riolering en diverse leidingen worden aangelegd en het cunet (kuil) voor de puinverharding wordt gegraven. De werkzaamheden verlopen volgens planning. In juli en augustus wordt de puinverharding aangebracht en vinden de heiwerkzaamheden plaats om de fundering te maken voor de boortoren, de installaties en het pomphuis.