Aansluitingen Kasteelweg op warmtenet Trias Westland

Aansluitingen Kasteelweg op warmtenet Trias Westland 

In totaal is binnen 8 maanden 4 kilometer van de aanleg van het warmtenet gerealiseerd: van ontwerp, afstemming, leveren materiaal tot aan de realisatie. Menige meters aan warmteleidingen zijn inmiddels aangelegd op het Royal Flora Holland terrein. Na het verwarmen van de leidingen en het maken van de verbindingen gaat het leidinggedeelte vanaf de Kasteelweg tot aan het Royal Flora Holland terrein in bedrijf. Daarmee is het mogelijk deelnemers op de Kasteelweg aan te sluiten. De komende maanden staan de aansluitingen van Van Veen, Dynaplant, Holstein Flowers en Varekamp de Zeeuw op het warmtenet van Trias Westland ingepland.
 

Werk met werk
Om synergie te bereiken is met het oog op de toekomst is de boring bij Varekamp de Zeeuw gecombineerd met de aansluitleiding richting nieuwbouwproject Liermolen. Zodat we op termijn het nieuwbouwproject Liermolen kunnen aansluiten. De leidingen liggen al klaar op perceel van het nieuwbouwproject Liermolen zodat het warmtenet van Trias straks kan worden aangesloten op het regelstation van de wijk Liermolen.
 

Bij de aanleg van het warmtenet wordt zoveel mogelijk werk met werk gecombineerd. Concreet voorbeeld is de Molenbroeklaan, waarbij het uitvoeren van de aanlegwerkzaamheden en het aanbrengen van het nieuwe asfalt vanuit het  onderhoudsprogramma van de gemeente Westland achtereenvolgend worden uitgevoerd. Met als einddoel de overlast richting omgeving en de deelnemende glastuinbouwbedrijven te beperken.