Aanleg warmtenet en uitdaging

Het warmtenet verbindt de aardwarmtebron met de glastuinbouwondernemers. Binnen een jaar tijd is 13,5 kilometer aan warmteleidingen aangelegd waarvan 7,5 kilometer uit boringen bestond. De boring onder de Wollebrand door, met een lengte van 500 meter en 43 meter diep, was een pittige klus en is naar tevredenheid gerealiseerd. Net als het gehele warmtenet voor Trias Westland.
 
Bij de aanleg van het warmtenet in Naaldwijk is het vaak passen en meten vanwege alle ondergrondse kabels en leidingen. Ze gaan onder slootjes door, langs kassen en onder straten en autowegen door. De nodige precisie en lokale afstemming was nodig om de bereikbaarheid van de glastuinbouwondernemers te garanderen. De aanleg van het warmtenet in de Zwethlaan, een belangrijke doorgaande weg én ader van het warmtenet, was mede vanwege de beperkte ruimte een uitdaging. Ook kende de aanleg van het warmtenet grote raakvlakken met de omgeving vanwege de herinrichting van de N222, de Verlengde Veilingroute en de Boezemwaterkering.

 

warmte1.jpg  warmte2.jpg   warmte3.jpg