Nieuws

#
18 jul. 2019 17:14
Miljoenen tomaten, paprika’s, chrysanten en ficussen in Westland groeien dankzij duurzame aardwarmte van Trias Westland. Vanaf 15 juli jongstleden is…
#
18 jul. 2019 17:10
Het warmtenet verbindt de aardwarmtebron met de glastuinbouwondernemers.
#
18 jul. 2019 17:05
Op verzoek van de glastuinbouwondernemers onderzochten Capturam, HVC en Royal FloraHolland de mogelijkheden voor verdere benutting van warmte uit de…
#
18 jul. 2019 17:01
In het Klimaatakkoord van 28 juni jongstleden is het Warmte Systeem Westland benoemd.